0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد بازی انفجار مونتی کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
International
Setka Cup, Women
Olena Kuznets
۲
۳
Valentina Kovalenko
Finished
۰۱:۲۰
Nadiia Kovtun
۳
۱
Antonina Trofimova
Finished
۱۰:۵۰
Yevgeniya Severina
۳
۲
Julia Trigub
Finished
۱۱:۵۵
Svitlana Tsoma
۳
۲
Olena Kuznets
Finished
۱۳:۵۰
Svitlana Tsoma
۱
۳
Antonina Trofimova
Finished
۱۴:۵۰
Martha Malyuta
۳
۲
Olena Kuznets
Finished
۱۵:۲۰
Julia Trigub
۳
۲
Irina Grushko
Finished
۱۵:۵۵
Nadiia Kovtun
۳
۲
Olena Kuznets
Finished
۱۶:۲۰
Nataliia Ostrovska
۱
۳
Nadiia Harmash
Finished
۱۷:۱۵
Anastasia Gordinskaya
۰
۳
Julia Trigub
Finished
۱۷:۲۵
Lilia Andreeva
-
-
Nataliia Ostrovska
بازی شروع نشده است
۲۱:۴۵
Nadiia Kovtun
۳
۰
Martha Malyuta
Finished
۰۰:۲۰
Antonina Trofimova
۳
۱
Svitlana Tsoma
Finished
۰۰:۵۰
Valentina Kovalenko
۳
۱
Olena Kuznets
Finished
۰۹:۵۰
Svitlana Tsoma
۳
۰
Martha Malyuta
Finished
۱۰:۲۰
Yevgeniya Severina
۳
۰
Irina Grushko
Finished
۱۰:۲۵
Dubrova Alisa
۲
۳
Julia Trigub
Finished
۱۰:۵۵
Valentina Kovalenko
۳
۱
Martha Malyuta
Finished
۱۱:۲۰
Olga Stefanuk
۰
۳
Anastasia Gordinskaya
Finished
۱۱:۲۵
Antonina Trofimova
۳
۱
Olena Kuznets
Finished
۱۱:۵۰
Svitlana Tsoma
۱
۳
Nadiia Kovtun
inprogress
۱۲:۲۰
Anastasia Gordinskaya
۳
۲
Irina Grushko
Finished
۱۲:۲۵
Valentina Kovalenko
۰
۳
Antonina Trofimova
Finished
۱۲:۵۰
Dubrova Alisa
۱
۳
Olga Stefanuk
Finished
۱۲:۵۵
Nadiia Kovtun
۳
۰
Martha Malyuta
Finished
۱۳:۲۰
Yevgeniya Severina
۲
۳
Anastasia Gordinskaya
Finished
۱۳:۲۵
Olga Stefanuk
۰
۳
Julia Trigub
Finished
۱۳:۵۵
Valentina Kovalenko
۱
۳
Nadiia Kovtun
Finished
۱۴:۲۰
Dubrova Alisa
۱
۳
Irina Grushko
Finished
۱۴:۲۵
Yevgeniya Severina
۲
۳
Olga Stefanuk
Finished
۱۴:۵۵
Dubrova Alisa
۰
۳
Anastasia Gordinskaya
Finished
۱۵:۲۵
Valentina Kovalenko
۳
۲
Svitlana Tsoma
Finished
۱۵:۵۰
Yevgeniya Severina
۳
۰
Dubrova Alisa
Finished
۱۶:۲۵
Antonina Trofimova
۳
۰
Martha Malyuta
Finished
۱۶:۵۰
Olga Stefanuk
۱
۳
Irina Grushko
Finished
۱۶:۵۵
Maria Osipenko
۳
۰
Lilia Andreeva
Finished
۱۷:۴۵
Maria Osipenko
۲
۳
Nadiia Harmash
Finished
۱۸:۴۵
Nataliia Ostrovska
۲
۳
Maria Osipenko
Finished
۱۹:۱۵
Lilia Andreeva
۰
۳
Nadiia Harmash
Finished
۱۹:۴۵
Maria Osipenko
۱
۳
Nataliia Ostrovska
Finished
۲۰:۱۵
Nadiia Harmash
۰
۳
Lilia Andreeva
Finished
۲۰:۴۵
Nadiia Harmash
-
-
Maria Osipenko
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۵
Nadiia Harmash
-
-
Nataliia Ostrovska
بازی شروع نشده است
۲۲:۱۵
Lilia Andreeva
-
-
Maria Osipenko
بازی شروع نشده است
۲۲:۴۵
International
Ukraine Win Cup
Vitaliy Gusev
۲
۳
Ivan Diachenko
Finished
۰۴:۱۰
Denis Stepanov
۲
۳
Arkadiy Shtaer
Finished
۰۱:۵۰
Ivan Diachenko
۱
۳
Sergey Kireev
Finished
۰۱:۵۰
Victor Vakhrushev
۳
۲
Arkadiy Shtaer
Finished
۰۳:۳۵
Maksym Cherepnin
-
-
Vladimir Burylov
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Nikolay Shalgorodskiy
۳
۱
Vladimir Boychuk
Finished
۰۱:۵۰
Yuriy Rybakov
۲
۳
Nikolay Shalgorodskiy
Finished
۰۴:۱۰
Sergey Korobeynik
۲
۳
Denis Lebedev
Finished
۱۴:۳۰
Vladislav Gorelov
۱
۳
Vadim Gorchakov
Finished
۱۴:۳۰
Sergey Kireev
۱
۳
Vladislav Kovalenko
Finished
۰۱:۱۵
Yuriy Medvedev
۳
۰
Valeriy Kidalov
Finished
۱۷:۱۵
Michael Teteruk
۳
۲
Maksym Cherepnin
Finished
۱۷:۳۰
Vladimir Boychuk
۰
۳
Yuriy Rybakov
Finished
۰۰:۰۵
Arkadiy Shtaer
-
-
Victor Vakhrushev
بازی شروع نشده است
۰۰:۰۵
Sergey Kireev
۲
۳
Vitaliy Gusev
Finished
۰۰:۰۵
Nikolay Shalgorodskiy
۰
۳
Yuriy Rybakov
Finished
۰۰:۴۰
Denis Stepanov
-
-
Victor Vakhrushev
بازی شروع نشده است
۰۰:۴۰
Ivan Diachenko
۱
۳
Vitaliy Gusev
Finished
۰۰:۴۰
Vladimir Boychuk
۰
۳
Vladimir Pasternak
Finished
۰۱:۱۵
Arkadiy Shtaer
-
-
Dmitriy Turchenko
بازی شروع نشده است
۰۱:۱۵
Yuriy Rybakov
۳
۱
Vladimir Pasternak
Finished
۰۲:۲۵
Victor Vakhrushev
-
-
Dmitriy Turchenko
بازی شروع نشده است
۰۲:۲۵
Vitaliy Gusev
-
-
Vladislav Kovalenko
بازی شروع نشده است
۰۲:۲۵
Dmitriy Turchenko
-
-
Denis Stepanov
بازی شروع نشده است
۰۳:۰۰
Vladislav Kovalenko
-
-
Ivan Diachenko
بازی شروع نشده است
۰۳:۰۰
Vladimir Pasternak
-
-
Nikolay Shalgorodskiy
بازی شروع نشده است
۰۳:۰۰
Yuriy Rybakov
۳
۲
Vladimir Boychuk
Finished
۰۳:۳۵
Vitaliy Gusev
۱
۳
Sergey Kireev
Finished
۰۳:۳۵
Victor Vakhrushev
۲
۳
Denis Stepanov
Finished
۰۴:۱۰
Vladimir Pasternak
۰
۳
Vladimir Boychuk
Finished
۰۴:۴۵
Dmitriy Turchenko
۳
۱
Arkadiy Shtaer
Finished
۰۴:۴۵
Vladislav Kovalenko
۳
۱
Sergey Kireev
Finished
۰۴:۴۵
Vladimir Boychuk
۰
۳
Nikolay Shalgorodskiy
Finished
۰۵:۲۰
Dmitriy Turchenko
۰
۳
Victor Vakhrushev
Finished
۰۵:۲۰
Sergey Kireev
۳
۰
Ivan Diachenko
Finished
۰۵:۲۰
Vladimir Pasternak
۳
۲
Yuriy Rybakov
Finished
۰۵:۵۵
Arkadiy Shtaer
۰
۳
Denis Stepanov
Finished
۰۵:۵۵
Vladislav Kovalenko
۳
۱
Vitaliy Gusev
Finished
۰۵:۵۵
Denis Lebedev
۳
۲
Kirill Ivchenko
Finished
۰۹:۳۰
Vadim Gorchakov
۳
۲
Denis Sushko
Finished
۰۹:۳۰
Vadim Gorchakov
۳
۲
Pavel Plyushch
Finished
۰۹:۳۰
Sergey Korobeynik
۱
۳
Aleksandr Lyushnya
Finished
۱۰:۰۰
Vladislav Gorelov
۱
۳
Pavel Plyushch
Finished
۱۰:۰۰
Aleksandr Shapoval
۱
۳
Gleb Morgun
Finished
۱۰:۳۰
Denis Lebedev
۱
۳
Aleksandr Lyushnya
Finished
۱۰:۳۰
Mikhail Varchenko
۰
۳
Andrey Kovrikov
Finished
۱۰:۴۵
Evgeniy Nechitaylo
۳
۱
Sergey Kovalenko
Finished
۱۱:۰۰
Sergey Korobeynik
۳
۰
Kirill Ivchenko
Finished
۱۱:۰۰
Vladislav Gorelov
۲
۳
Denis Sushko
Finished
۱۱:۰۰
Roman Tsubera
۳
۱
Ilya Glivenko
Finished
۱۱:۱۵
Aleksandr Shapoval
۱
۳
Sergey Kovalenko
Finished
۱۱:۳۰
Denis Lebedev
۲
۳
Sergey Korobeynik
Finished
۱۱:۳۰
Vadim Gorchakov
۳
۱
Vladislav Gorelov
Finished
۱۱:۳۰
Mikhail Varchenko
۰
۳
Ilya Glivenko
Finished
۱۱:۴۵
Evgeniy Nechitaylo
۳
۲
Gleb Morgun
Finished
۱۲:۰۰
Aleksandr Lyushnya
۳
۲
Kirill Ivchenko
Finished
۱۲:۰۰
Pavel Plyushch
۳
۲
Denis Sushko
Finished
۱۲:۰۰
Roman Tsubera
۰
۳
Andrey Kovrikov
Finished
۱۲:۱۵
Aleksandr Shapoval
۰
۳
Evgeniy Nechitaylo
Finished
۱۲:۳۰
Kirill Ivchenko
۲
۳
Denis Lebedev
Finished
۱۲:۳۰
Denis Sushko
۳
۰
Vadim Gorchakov
Finished
۱۲:۳۰
Mikhail Varchenko
۰
۳
Roman Tsubera
Finished
۱۲:۴۵
Sergey Kovalenko
۲
۳
Gleb Morgun
Finished
۱۳:۰۰
Aleksandr Lyushnya
۲
۳
Sergey Korobeynik
Finished
۱۳:۰۰
Pavel Plyushch
۳
۲
Vladislav Gorelov
Finished
۱۳:۰۰
Ilya Glivenko
۳
۱
Andrey Kovrikov
Finished
۱۳:۱۵
Gleb Morgun
۳
۰
Aleksandr Shapoval
Finished
۱۳:۳۰
Aleksandr Lyushnya
۳
۱
Denis Lebedev
Finished
۱۳:۳۰
Pavel Plyushch
۱
۳
Vadim Gorchakov
Finished
۱۳:۳۰
Andrey Kovrikov
۳
۲
Mikhail Varchenko
Finished
۱۳:۴۵
Sergey Kovalenko
۱
۳
Evgeniy Nechitaylo
Finished
۱۴:۰۰
Kirill Ivchenko
۱
۳
Sergey Korobeynik
Finished
۱۴:۰۰
Denis Sushko
۲
۳
Vladislav Gorelov
Finished
۱۴:۰۰
Ilya Glivenko
۰
۳
Roman Tsubera
Finished
۱۴:۱۵
Sergey Kovalenko
۰
۳
Aleksandr Shapoval
Finished
۱۴:۳۰
Ilya Glivenko
۲
۳
Mikhail Varchenko
Finished
۱۴:۴۵
Gleb Morgun
۱
۳
Evgeniy Nechitaylo
Finished
۱۵:۰۰
Kirill Ivchenko
۳
۱
Aleksandr Lyushnya
Finished
۱۵:۰۰
Denis Sushko
۰
۳
Pavel Plyushch
Finished
۱۵:۰۰
Andrey Kovrikov
۳
۱
Roman Tsubera
Finished
۱۵:۱۵
Evgeniy Nechitaylo
۳
۱
Aleksandr Shapoval
Finished
۱۵:۳۰
Roman Tsubera
۲
۳
Mikhail Varchenko
Finished
۱۵:۴۵
Gleb Morgun
۲
۳
Sergey Kovalenko
Finished
۱۶:۰۰
Oleksandr Kovalchuk
۳
۱
Roman Makarenko
Finished
۱۶:۰۰
Oleksandr Dukhovenko
۳
۱
Michael Teteruk
Finished
۱۶:۰۰
Andrey Kovrikov
۱
۳
Ilya Glivenko
Finished
۱۶:۱۵
Maksym Cherepnin
۳
۱
Sergey Tkachev
Finished
۱۶:۳۰
Vladimir Burylov
۳
۰
Aleksandr Grishchenko
Finished
۱۶:۳۰
Yuriy Medvedev
۲
۳
Denis Reznichenko
Finished
۱۶:۴۵
Roman Makarenko
۳
۱
Aleksandr Grishchenko
Finished
۱۷:۰۰
Sergey Tkachev
۳
۲
Vladimir Burylov
Finished
۱۷:۰۰
Oleksandr Kovalchuk
۳
۰
Oleksandr Dukhovenko
Finished
۱۷:۳۰
Andrey Burdakov
۲
۳
Valeriy Kidalov
Finished
۱۷:۴۵
Oleksandr Dukhovenko
۳
۲
Roman Makarenko
Finished
۱۸:۰۰
Maksym Cherepnin
۱
۳
Oleksandr Kovalchuk
Finished
۱۸:۰۰
Andrey Burdakov
۰
۳
Denis Reznichenko
Finished
۱۸:۱۵
Vladimir Burylov
۰
۳
Michael Teteruk
Finished
۱۸:۳۰
Aleksandr Grishchenko
۰
۳
Sergey Tkachev
Finished
۱۸:۳۰
Yuriy Medvedev
۳
۰
Andrey Burdakov
Finished
۱۸:۴۵
Roman Makarenko
۳
۱
Sergey Tkachev
Finished
۱۹:۰۰
Michael Teteruk
۲
۳
Aleksandr Grishchenko
Finished
۱۹:۰۰
Valeriy Kidalov
۰
۳
Denis Reznichenko
Finished
۱۹:۱۵
Oleksandr Kovalchuk
۳
۱
Vladimir Burylov
Finished
۱۹:۳۰
Oleksandr Dukhovenko
۳
۱
Maksym Cherepnin
Finished
۱۹:۳۰
Denis Reznichenko
۲
۳
Yuriy Medvedev
Finished
۱۹:۴۵
Maksym Cherepnin
۳
۰
Roman Makarenko
Finished
۲۰:۰۰
Vladimir Burylov
۱
۳
Oleksandr Dukhovenko
Finished
۲۰:۰۰
Valeriy Kidalov
۳
۱
Andrey Burdakov
Finished
۲۰:۱۵
Aleksandr Grishchenko
۰
۳
Oleksandr Kovalchuk
Finished
۲۰:۳۰
Sergey Tkachev
۳
۱
Michael Teteruk
Finished
۲۰:۳۰
Valeriy Kidalov
-
-
Yuriy Medvedev
بازی شروع نشده است
۲۰:۴۵
Roman Makarenko
۱
۳
Michael Teteruk
Finished
۲۱:۰۰
Oleksandr Kovalchuk
۳
۱
Sergey Tkachev
Finished
۲۱:۰۰
Denis Reznichenko
-
-
Andrey Burdakov
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۵
Oleksandr Dukhovenko
-
-
Aleksandr Grishchenko
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Andrey Burdakov
-
-
Yuriy Medvedev
بازی شروع نشده است
۲۱:۴۵
Vladimir Burylov
-
-
Roman Makarenko
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Aleksandr Grishchenko
-
-
Maksym Cherepnin
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Denis Reznichenko
-
-
Valeriy Kidalov
بازی شروع نشده است
۲۲:۱۵
Sergey Tkachev
-
-
Oleksandr Dukhovenko
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Michael Teteruk
-
-
Oleksandr Kovalchuk
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Vitaly Khorolsky
-
-
Ruslan Lazebny
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
Aleksandr Chilikin
-
-
Kirill Gnoevoy
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
Vitaliy Gusev
-
-
Oleg Berezan
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
International
TT Cup
Sergey Kinash
۳
۱
Dmitriy Derevinskiy
Finished
۰۴:۰۵
Vitaly Protopopov
۲
۳
Yevhenii Holoborodko
Finished
۰۴:۱۰
Dmitriy Baystryuchenko
۳
۲
Dmitry Arzanov
Finished
۰۴:۳۵
Anton Myrza
۳
۰
Viacheslav Vacak
Finished
۰۴:۴۰
Dmitry Halai
۰
۳
Andrii Herasymenko
Finished
۲۰:۰۰
Nazarii Haievyi
۲
۳
Sergey Maksimiv
Finished
۱۹:۴۰
Pavlo Vasylchuk
۱
۳
Sergey Kiulo
Finished
۰۹:۲۵
Vitalii Vovk
۰
۳
Ruslan Ivanov
Finished
۱۰:۳۰
Ivan Omelchuk
۳
۰
Volodymyr Maksiuta
Finished
۱۱:۵۰
Stanislav Stelmashchuk
-
-
Sergey Gilitukha
بازی شروع نشده است
۱۱:۵۵
Vitalii Ivchenko
-
-
Maksym Polosa
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Roman Vakarash
۱
۳
Volodymyr Ivasiv
Finished
۱۵:۳۵
Serhii Skachenko
۲
۳
Oleksandr Kovalov
Finished
۱۶:۲۰
Vitaliy Zharskiy
۰
۳
Nazarii Haievyi
Finished
۲۰:۱۵
Dmytro Kryshtal
۳
۱
Anatoliy Chaplyanka
Finished
۰۰:۰۰
Dmitriy Baystryuchenko
۳
۱
Vadim Komar
Finished
۰۱:۰۵
Viacheslav Vacak
۳
۲
Vitaly Protopopov
Finished
۰۱:۱۰
Aleksandr Medvedev
۳
۰
Samvel Melkumyan
Finished
۰۱:۱۵
Dmitriy Derevinskiy
۲
۳
Dmitry Arzanov
Finished
۰۱:۳۵
Andrey Tsykhotskiy
۳
۰
Volodymyr Tuchkevych
Finished
۰۱:۴۵
Sergey Kinash
۳
۱
Vadim Komar
Finished
۰۲:۰۵
Vitaly Protopopov
۳
۱
Yevhenii Holoborodko
Finished
۰۲:۱۰
Aleksandr Kuharchuk
۰
۳
Samvel Melkumyan
Finished
۰۲:۱۵
Dmitriy Baystryuchenko
۳
۰
Dmitriy Derevinskiy
Finished
۰۲:۳۵
Anton Myrza
۱
۳
Yevhenii Holoborodko
Finished
۰۲:۴۰
Sergey Kinash
۲
۳
Dmitry Arzanov
Finished
۰۳:۰۵
Vitaly Protopopov
۰
۳
Viacheslav Vacak
Finished
۰۳:۱۰
Aleksandr Kuharchuk
۳
۱
Volodymyr Tuchkevych
Finished
۰۳:۱۵
Dmitriy Derevinskiy
۳
۰
Vadim Komar
Finished
۰۳:۳۵
Anton Myrza
۳
۰
Yevhenii Holoborodko
Finished
۰۳:۴۰
Andrey Tsykhotskiy
۲
۳
Samvel Melkumyan
Finished
۰۳:۴۵
Aleksandr Kuharchuk
۱
۳
Andrey Tsykhotskiy
Finished
۰۴:۱۵
Aleksandr Medvedev
۱
۳
Volodymyr Tuchkevych
Finished
۰۴:۴۵
Sergey Kinash
۱
۳
Dmitriy Baystryuchenko
Finished
۰۵:۰۵
Vitaly Protopopov
۳
۲
Anton Myrza
Finished
۰۵:۱۰
Aleksandr Kuharchuk
۳
۲
Aleksandr Medvedev
Finished
۰۵:۱۵
Dmitry Arzanov
۳
۱
Vadim Komar
Finished
۰۵:۳۵
Yevhenii Holoborodko
۰
۳
Viacheslav Vacak
Finished
۰۵:۴۰
Volodymyr Tuchkevych
۳
۱
Samvel Melkumyan
Finished
۰۵:۴۵
Serhii Skachenko
۳
۲
Dmytro Alekseenko
Finished
۰۹:۲۰
Oleksandr Kovalov
۳
۰
Maksim Laevsky
Finished
۰۹:۵۵
Vasiliy Shepel
۳
۲
Artem Borysov
Finished
۱۰:۰۰
Ivan Omelchuk
۳
۲
Evgeniy Pismenniy
Finished
۱۰:۰۵
Stanislav Stelmashchuk
۲
۳
Anton Shipilov
Finished
۱۰:۱۰
Ygor Vorobuov
۱
۳
Hlib Yakovliev
Finished
۱۰:۱۵
Vasyl Aksenin
۰
۳
Volodymyr Ivasiv
Finished
۱۰:۲۰
Ivan Gladkih
۱
۳
Anatoliy Reva
Finished
۱۰:۳۵
Volodymyr Maksiuta
۲
۳
Anton Molochko
Finished
۱۰:۴۰
Sergey Gilitukha
۳
۲
Oleksandr Kostiuk
Finished
۱۰:۴۵
Dmitry Dubrovin
۳
۱
Sergey Filatov
Finished
۱۰:۵۰
Petro Pidleteichuk
۳
۰
Roman Vakarash
Finished
۱۰:۵۵
Serhii Skachenko
۱
۳
Maksim Laevsky
Finished
۱۱:۰۵
Pavlo Vasylchuk
۲
۳
Artem Borysov
Finished
۱۱:۱۰
Dmytro Drobov
۳
۱
Evgeniy Pismenniy
Finished
۱۱:۱۵
Illya Semeniuk
۳
۱
Anton Shipilov
Finished
۱۱:۲۰
Mykola Lytvynenko
۲
۳
Hlib Yakovliev
Finished
۱۱:۲۵
Oleksii Tkachuk
۰
۳
Volodymyr Ivasiv
Finished
۱۱:۳۰
Ruslan Ivanov
۳
۰
Dmytro Alekseenko
Finished
۱۱:۴۰
Anatoliy Reva
۰
۳
Sergey Kiulo
Finished
۱۱:۴۵
Ygor Vorobuov
-
-
Dmitry Dubrovin
بازی شروع نشده است
۱۲:۰۰
Vasyl Aksenin
۳
۲
Petro Pidleteichuk
Finished
۱۲:۰۵
Oleksandr Kovalov
۳
۱
Vitalii Vovk
Finished
۱۲:۱۵
Vasiliy Shepel
۳
۲
Ivan Gladkih
Finished
۱۲:۲۰
Dmytro Drobov
۲
۳
Anton Molochko
Finished
۱۲:۲۵
Illya Semeniuk
۳
۰
Oleksandr Kostiuk
Finished
۱۲:۳۰
Mykola Lytvynenko
۳
۲
Sergey Filatov
Finished
۱۲:۳۵
Oleksii Tkachuk
۳
۰
Roman Vakarash
Finished
۱۲:۴۰
Serhii Skachenko
۱
۳
Ruslan Ivanov
Finished
۱۲:۵۰
Pavlo Vasylchuk
۳
۲
Anatoliy Reva
Finished
۱۲:۵۵
Volodymyr Maksiuta
۳
۱
Evgeniy Pismenniy
Finished
۱۳:۰۰
Sergey Gilitukha
۱
۳
Anton Shipilov
Finished
۱۳:۰۵
Dmitry Dubrovin
۳
۰
Hlib Yakovliev
Finished
۱۳:۱۰
Petro Pidleteichuk
۰
۳
Volodymyr Ivasiv
Finished
۱۳:۱۵
Vitalii Vovk
۳
۲
Maksim Laevsky
Finished
۱۳:۲۵
Ivan Gladkih
۰
۳
Artem Borysov
Finished
۱۳:۳۰
Dmytro Drobov
۰
۳
Volodymyr Maksiuta
Finished
۱۳:۳۵
Illya Semeniuk
۳
۱
Sergey Gilitukha
Finished
۱۳:۴۰
Mykola Lytvynenko
۱
۳
Dmitry Dubrovin
Finished
۱۳:۴۵
Oleksii Tkachuk
۰
۳
Petro Pidleteichuk
Finished
۱۳:۵۰
Oleksandr Kovalov
۳
۰
Dmytro Alekseenko
Finished
۱۴:۰۰
Vasiliy Shepel
۲
۳
Sergey Kiulo
Finished
۱۴:۰۵
Ivan Omelchuk
۱
۳
Anton Molochko
Finished
۱۴:۱۰
Stanislav Stelmashchuk
۱
۳
Oleksandr Kostiuk
Finished
۱۴:۱۵
Ygor Vorobuov
۲
۳
Sergey Filatov
Finished
۱۴:۲۰
Vasyl Aksenin
۲
۳
Roman Vakarash
Finished
۱۴:۲۵
Serhii Skachenko
۳
۰
Vitalii Vovk
Finished
۱۴:۳۵
Pavlo Vasylchuk
۱
۳
Ivan Gladkih
Finished
۱۴:۴۰
Dmytro Drobov
۱
۳
Ivan Omelchuk
Finished
۱۴:۴۵
Illya Semeniuk
۳
۱
Stanislav Stelmashchuk
Finished
۱۴:۵۰
Mykola Lytvynenko
۱
۳
Ygor Vorobuov
Finished
۱۴:۵۵
Oleksii Tkachuk
۰
۳
Vasyl Aksenin
Finished
۱۵:۰۰
Oleksandr Kovalov
۳
۰
Ruslan Ivanov
Finished
۱۵:۱۰
Vasiliy Shepel
۳
۲
Anatoliy Reva
Finished
۱۵:۱۵
Anton Molochko
۰
۳
Evgeniy Pismenniy
Finished
۱۵:۲۰
Oleksandr Kostiuk
۳
۲
Anton Shipilov
Finished
۱۵:۲۵
Sergey Filatov
۲
۳
Hlib Yakovliev
Finished
۱۵:۳۰
Maksim Laevsky
۱
۳
Dmytro Alekseenko
Finished
۱۵:۴۵
Artem Borysov
۱
۳
Sergey Kiulo
Finished
۱۵:۵۰
Pavlo Vasylchuk
۱
۳
Vasiliy Shepel
Finished
۱۶:۲۵
Vitalii Vovk
۰
۳
Dmytro Alekseenko
Finished
۱۶:۵۵
Ivan Gladkih
۳
۱
Sergey Kiulo
Finished
۱۷:۰۰
Dmitry Zenyuk
۲
۳
Sergey Maksimiv
Finished
۱۷:۲۰
Vitalii Ivchenko
۳
۰
Konstantin Makarchuk
Finished
۱۷:۲۵
Ruslan Ivanov
۱
۳
Maksim Laevsky
Finished
۱۷:۳۰
Anatoliy Reva
۱
۳
Artem Borysov
Finished
۱۷:۳۵
Dmitry Halai
۱
۳
Vadim Shvidkiy
Finished
۱۷:۴۰
Igor Bortnikov
۱
۳
Mykola Tovkach
Finished
۱۷:۴۵
Nazarii Haievyi
۱
۳
Dmitry Zenyuk
Finished
۱۷:۵۵
Eduard Panichev
۱
۳
Maksym Polosa
Finished
۱۸:۰۰
Vsevolod Broyakovskiy
۳
۲
Alexander Tuzhylin
Finished
۱۸:۰۵
Valeriy Melnik
۰
۳
Anton Limonov
Finished
۱۸:۱۰
Nikita Zinov
۱
۳
Andrii Herasymenko
Finished
۱۸:۱۵
Pavlo Chyzh
۳
۲
Mykolay Treschetka
Finished
۱۸:۲۰
Vitaliy Zharskiy
۰
۳
Sergey Maksimiv
Finished
۱۸:۳۰
Dmytro Rusin
۳
۲
Konstantin Makarchuk
Finished
۱۸:۳۵
Pavel Skok
۲
۳
Alexander Tuzhylin
Finished
۱۸:۴۰
Vsevolod Broyakovskiy
۳
۱
Valeriy Melnik
Finished
۱۸:۴۵
Victor Evtodiy
۳
۲
Dmitry Halai
Finished
۱۸:۵۰
Ivan Kryvyi
۳
۲
Mykola Tovkach
Finished
۱۸:۵۵
Vitaliy Zharskiy
۰
۳
Dmitry Zenyuk
Finished
۱۹:۰۵
Vitalii Ivchenko
۱
۳
Eduard Panichev
Finished
۱۹:۱۰
Pavel Skok
۳
۲
Anton Limonov
Finished
۱۹:۱۵
Valeriy Melnik
۱
۳
Alexander Tuzhylin
Finished
۱۹:۲۰
Nikita Zinov
۱
۳
Vadim Shvidkiy
Finished
۱۹:۲۵
Igor Bortnikov
۳
۱
Pavlo Chyzh
Finished
۱۹:۳۰
Dmytro Rusin
۳
۰
Maksym Polosa
Finished
۱۹:۴۵
Pavel Skok
۳
۲
Valeriy Melnik
Finished
۱۹:۵۰
Vsevolod Broyakovskiy
۳
۰
Anton Limonov
Finished
۱۹:۵۵
Ivan Kryvyi
۲
۳
Mykolay Treschetka
Finished
۲۰:۰۵
Eduard Panichev
۱
۳
Konstantin Makarchuk
Finished
۲۰:۲۰
Pavel Skok
۳
۲
Vsevolod Broyakovskiy
Finished
۲۰:۲۵
Anton Limonov
۲
۳
Alexander Tuzhylin
Finished
۲۰:۳۰
Nikita Zinov
۲
۳
Dmitry Halai
Finished
۲۰:۳۵
Pavlo Chyzh
۰
۳
Mykola Tovkach
Finished
۲۰:۴۰
Vitaliy Zharskiy
-
-
Dmitry Zenyuk
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۰
Dmytro Rusin
۳
۲
Eduard Panichev
Finished
۲۰:۵۵
Victor Evtodiy
-
-
Vadim Shvidkiy
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۰
Ivan Kryvyi
-
-
Pavlo Chyzh
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۵
Sergey Maksimiv
-
-
Vitaliy Zharskiy
بازی شروع نشده است
۲۱:۲۵
Anatoliy Chaplyanka
-
-
Eduard Rubtsov
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۵
Maksym Kolos
-
-
Borys Kostuk
بازی شروع نشده است
۲۱:۴۰
Nikita Zinov
-
-
Victor Evtodiy
بازی شروع نشده است
۲۱:۴۵
Igor Bortnikov
-
-
Mykolay Treschetka
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۰
Nazarii Haievyi
-
-
Dmitry Zenyuk
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Dmytro Rusin
-
-
Vitalii Ivchenko
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۵
Ivan Kozyr
-
-
Eduard Rubtsov
بازی شروع نشده است
۲۲:۱۰
Anatoliy Chaplyanka
-
-
Maksym Kolos
بازی شروع نشده است
۲۲:۱۵
Vadim Shvidkiy
-
-
Andrii Herasymenko
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۰
Ivan Kryvyi
-
-
Igor Bortnikov
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۵
Nazarii Haievyi
-
-
Vitaliy Zharskiy
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۵
Maksym Polosa
-
-
Konstantin Makarchuk
بازی شروع نشده است
۲۲:۴۰
Ivan Kozyr
-
-
Borys Kostuk
بازی شروع نشده است
۲۲:۴۵
Maksym Kolos
-
-
Eduard Rubtsov
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۰
Mykolay Treschetka
-
-
Mykola Tovkach
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Sergey Maksimiv
-
-
Dmitry Zenyuk
بازی شروع نشده است
۲۳:۱۰
Ivan Kozyr
-
-
Maksym Kolos
بازی شروع نشده است
۲۳:۲۰
Anatoliy Chaplyanka
-
-
Borys Kostuk
بازی شروع نشده است
۲۳:۲۵
Nazarii Haievyi
-
-
Sergey Maksimiv
بازی شروع نشده است
۲۳:۴۵
Ivan Kozyr
-
-
Anatoliy Chaplyanka
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۵
International
Setka Cup
Viktor Syvych
۲
۳
Evgeniy Khurtak
Finished
۲۰:۰۵
Maksym Shulepov
۳
۰
Mykhailo Zholubak
Finished
۰۹:۳۰
Sergey Burdelnyy
-
-
Anatolii Zapletniuk
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۰
Yevhenii Sokoltsov
۳
۲
Oleg Obrazkov
Finished
۰۰:۵۵
Nikolay Korniyenko
۱
۳
Vladimir Voronenkov
Finished
۱۰:۰۰
Viktor Volkovskyi
۱
۳
Dmitriy Zaporozhets
Finished
۱۸:۲۰
Andrii Romanenko
۳
۲
Yuriy Kolesnik
Finished
۲۰:۲۵
Timur Karchevskiy
۱
۳
Alexander Likhitsky
Finished
۱۰:۰۵
Aleksandr Blashkun
۱
۳
Dmitriy Zaporozhets
Finished
۲۰:۲۰
Andrii Romanenko
-
-
Roman Hnoievoi
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۵
Yuriy Kolesnik
۳
۲
Andrii Romanenko
Finished
۰۰:۰۵
Vitalii Kobets
۳
۱
Evgeniy Ivanov
Finished
۰۰:۲۵
Vladislav Klim
۰
۳
Mykhailo Zholubak
Finished
۱۰:۳۰
Yuriy Kurischenko
۳
۰
Alexander Naida
Finished
۱۰:۳۵
Viktor Ivanov
۳
۲
Aleksey Naplyokov
Finished
۱۰:۴۵
Maksym Shulepov
۱
۳
Nikolay Korniyenko
Finished
۱۱:۰۰
Andrey Panyushkin
۳
۰
Alexander Likhitsky
Finished
۱۱:۰۵
Alexey Nadoporozhsky
۲
۳
Vladislav Kurchitsky
Finished
۱۱:۱۵
Vladislav Klim
۲
۳
Vladimir Voronenkov
Finished
۱۱:۳۰
Alexander Naida
۰
۳
Andrii Matiushenko
Finished
۱۱:۳۵
Nikolay Korniyenko
۰
۳
Mykhailo Zholubak
Finished
۱۲:۰۰
Timur Karchevskiy
۱
۳
Yuriy Kurischenko
Finished
۱۲:۰۵
Maksym Shulepov
۰
۳
Vladimir Voronenkov
Finished
۱۲:۳۰
Andrey Panyushkin
۳
۱
Alexander Naida
Finished
۱۲:۳۵
Alexey Nadoporozhsky
۱
۳
Viktor Ivanov
Finished
۱۲:۴۵
Vladislav Klim
۳
۲
Nikolay Korniyenko
Finished
۱۳:۰۰
Yuriy Kurischenko
۳
۲
Alexander Likhitsky
Finished
۱۳:۰۵
Timur Karchevskiy
۰
۳
Andrii Matiushenko
Finished
۱۳:۳۵
Vladislav Kurchitsky
۳
۲
Alexey Nadoporozhsky
Finished
۱۳:۴۵
Vladislav Klim
۲
۳
Maksym Shulepov
Finished
۱۴:۰۰
Andrey Panyushkin
۲
۳
Yuriy Kurischenko
Finished
۱۴:۰۵
Aleksey Naplyokov
۱
۳
Viktor Ivanov
Finished
۱۴:۱۵
Timur Karchevskiy
۰
۳
Alexander Naida
Finished
۱۴:۳۵
Vladislav Kurchitsky
۱
۳
Viktor Ivanov
Finished
۱۴:۴۵
Alexander Likhitsky
۳
۱
Andrii Matiushenko
Finished
۱۵:۰۵
Aleksey Naplyokov
۳
۱
Alexey Nadoporozhsky
Finished
۱۵:۱۵
Andrey Panyushkin
۲
۳
Timur Karchevskiy
Finished
۱۵:۳۵
Yuriy Kurischenko
۱
۳
Andrii Matiushenko
Finished
۱۶:۰۵
Alexander Naida
۲
۳
Alexander Likhitsky
Finished
۱۶:۳۵
Nikita Trofimov
۳
۱
Mikhail Mosyuk
Finished
۱۷:۰۰
Viktor Syvych
۳
۱
Eduard Sotnikov
Finished
۱۷:۰۵
Kirill Samokysh
۳
۱
Vladislav Ratushniak
Finished
۱۷:۳۰
Valerii Lukianevych
۰
۳
Serhii Ushakov
Finished
۱۷:۳۵
Aleksandr Paniotov
۳
۱
Roman Hnoievoi
Finished
۱۷:۵۵
Denis Kalachevskiy
۳
۰
Mikhail Mosyuk
Finished
۱۸:۰۰
Vadim Reva
۳
۲
Evgeniy Khurtak
Finished
۱۸:۰۵
Andrii Romanenko
۳
۰
Igor Tridukh
Finished
۱۸:۲۵
Nikita Trofimov
۳
۱
Kirill Samokysh
Finished
۱۸:۳۰
Viktor Syvych
۳
۱
Serhii Ushakov
Finished
۱۸:۳۵
Artem Tkachenko
۲
۳
Anatolii Zapletniuk
Finished
۱۸:۵۰
Yuriy Kolesnik
۳
۲
Sergey Sokolov
Finished
۱۸:۵۵
Denis Kalachevskiy
۳
۰
Vladislav Ratushniak
Finished
۱۹:۰۰
Evgeniy Khurtak
۳
۰
Eduard Sotnikov
Finished
۱۹:۰۵
Sergey Burdelnyy
۳
۱
Aleksandr Blashkun
Finished
۱۹:۲۰
Aleksandr Paniotov
۲
۳
Igor Tridukh
Finished
۱۹:۲۵
Kirill Samokysh
۲
۳
Mikhail Mosyuk
Finished
۱۹:۳۰
Valerii Lukianevych
۰
۳
Vadim Reva
Finished
۱۹:۳۵
Viktor Volkovskyi
۲
۳
Anatolii Zapletniuk
Finished
۱۹:۵۰
Sergey Sokolov
۳
۰
Roman Hnoievoi
Finished
۱۹:۵۵
Nikita Trofimov
۳
۲
Vladislav Ratushniak
Finished
۲۰:۰۰
Denis Kalachevskiy
۲
۳
Kirill Samokysh
Finished
۲۰:۳۰
Vadim Reva
۲
۳
Serhii Ushakov
Finished
۲۰:۳۵
Artem Tkachenko
۳
۰
Sergey Burdelnyy
Finished
۲۰:۵۰
Aleksandr Paniotov
۱
۳
Sergey Sokolov
Finished
۲۰:۵۵
Vladislav Ratushniak
-
-
Mikhail Mosyuk
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Viktor Volkovskyi
-
-
Aleksandr Blashkun
inprogress
۲۱:۲۰
Yuriy Kolesnik
-
-
Igor Tridukh
بازی شروع نشده است
۲۱:۲۵
Denis Kalachevskiy
-
-
Nikita Trofimov
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Viktor Syvych
-
-
Vadim Reva
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۵
Valerii Lukianevych
-
-
Evgeniy Khurtak
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۵
Artem Tkachenko
-
-
Dmitriy Zaporozhets
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۰
Aleksandr Paniotov
-
-
Yuriy Kolesnik
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۵
Serhii Ushakov
-
-
Eduard Sotnikov
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۵
Viktor Volkovskyi
-
-
Sergey Burdelnyy
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۰
Andrii Romanenko
-
-
Sergey Sokolov
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۵
Artem Tkachenko
-
-
Aleksandr Blashkun
بازی شروع نشده است
۲۳:۲۰
Igor Tridukh
-
-
Roman Hnoievoi
بازی شروع نشده است
۲۳:۲۵
Anatolii Zapletniuk
-
-
Dmitriy Zaporozhets
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۰
Aleksandr Paniotov
-
-
Andrii Romanenko
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۵
International
Ukraine Win Cup, Women
Natalya Schekotikhina
۱
۳
Yulia Emelyanenko
Finished
۱۹:۳۰
Mariya Dotsenko
۳
۰
Natalya Schekotikhina
Finished
۱۷:۳۰
Ekaterina Gubskaya
۱
۳
Natalya Schekotikhina
Finished
۱۸:۰۰
Mariya Dotsenko
۳
۰
Yulia Emelyanenko
Finished
۱۸:۳۰
Ekaterina Gubskaya
۲
۳
Mariya Dotsenko
Finished
۱۹:۰۰
Yulia Emelyanenko
۳
۰
Ekaterina Gubskaya
Finished
۲۰:۰۰
Natalya Schekotikhina
۲
۳
Mariya Dotsenko
Finished
۲۰:۳۰
Natalya Schekotikhina
۱
۳
Ekaterina Gubskaya
Finished
۲۱:۰۰
Yulia Emelyanenko
-
-
Mariya Dotsenko
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Mariya Dotsenko
-
-
Ekaterina Gubskaya
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Yulia Emelyanenko
-
-
Natalya Schekotikhina
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Russia
Liga Pro
Vladimir Shirokov
۲
۳
Alexander Frolov
Finished
۰۱:۰۰
Zhasur Khudaiberdiev
۳
۱
Danila Andreev
Finished
۰۹:۰۰
Viktor Rakhmanov
۳
۱
Zhasur Khudaiberdiev
Finished
۱۰:۳۰
Sergey Pyshkin
۳
۱
Igor Tukh
Finished
۲۱:۰۰
Igor Elistratov
۳
۱
Vladimir Shirokov
Finished
۰۲:۳۰
Igor Ramenskiy
۰
۳
Dmitry Evgenievich Basmanov
Finished
۰۳:۰۰
Demic Ying
۰
۳
Alexander Frolov
Finished
۰۳:۰۰
Alexey Yanshaev
۳
۲
Oleg Nikiforov
Finished
۱۰:۳۰
Aleksandr Dmitrievich Volkov
۳
۲
Yuriy Merkushin
Finished
۱۴:۳۰
Dmitry Evgenievich Basmanov
۱
۳
Ilya Novikov
Finished
۱۷:۰۰
Alexander Frolov
۲
۳
Igor Elistratov
Finished
۰۲:۰۰
Alexey Yanshaev
۲
۳
Alexander Gribkov
Finished
۰۸:۳۰
Nikolay Pashkov
۳
۱
Igor Tukh
Finished
۰۹:۰۰
Igor Matveev
۳
۲
Serguei Homutov
Finished
۱۸:۳۰
Sergey Kuzmin
۳
۱
Ilya Novikov
Finished
۱۹:۰۰
Alexander Gribkov
-
-
Sergey Vakar
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Vladimir Safonov
-
-
Valery Ivanov
بازی شروع نشده است
۰۰:۳۰
Igor Elistratov
۰
۳
Demic Ying
Finished
۰۰:۳۰
Ilya Novikov
-
-
Igor Ramenskiy
بازی شروع نشده است
۰۰:۳۰
Andrey Pravednov
۱
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۱:۰۰
Andrey Menshikov
-
-
Dmitry Evgenievich Basmanov
بازی شروع نشده است
۰۱:۰۰
Igor Ramenskiy
۱
۳
Andrey Menshikov
Finished
۰۱:۳۰
Valery Ivanov
-
-
Andrey Pravednov
بازی شروع نشده است
۰۱:۳۰
Demic Ying
۰
۳
Vladimir Shirokov
Finished
۰۱:۳۰
Dmitry Evgenievich Basmanov
۳
۰
Ivan Pandur
Finished
۰۲:۰۰
Dmitry Evgenievich Basmanov
-
-
Ilya Novikov
Cancelled
۰۲:۰۰
Evgeniy Ilyukhin
۱
۳
Vladimir Safonov
Finished
۰۲:۰۰
Ivan Pandur
۱
۳
Andrey Menshikov
Finished
۰۲:۳۰
Vladimir Safonov
-
-
Andrey Pravednov
بازی شروع نشده است
۰۲:۳۰
Ilya Novikov
-
-
Andrey Menshikov
Cancelled
۰۲:۳۰
Valery Ivanov
۳
۰
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۳:۰۰
Viktor Rakhmanov
۳
۲
Pavel Pinkovskii
Finished
۰۸:۳۰
Vladimir Klimentev
۰
۳
Sergey Pyshkin
Finished
۰۸:۳۰
Oleg Nikiforov
۳
۰
Viktor Ivanov Stanislavovic
Finished
۰۹:۰۰
Alexander Gribkov
۳
۰
Oleg Nikiforov
Finished
۰۹:۳۰
Pavel Pinkovskii
۲
۳
Zhasur Khudaiberdiev
Finished
۰۹:۳۰
Sergey Pyshkin
۰
۳
Nikolay Pashkov
Finished
۰۹:۳۰
Viktor Ivanov Stanislavovic
۱
۳
Alexey Yanshaev
Finished
۱۰:۰۰
Danila Andreev
۰
۳
Viktor Rakhmanov
Finished
۱۰:۰۰
Igor Tukh
۲
۳
Vladimir Klimentev
Finished
۱۰:۰۰
Vladimir Klimentev
۳
۱
Nikolay Pashkov
Finished
۱۰:۳۰
Alexander Gribkov
۲
۳
Viktor Ivanov Stanislavovic
Finished
۱۱:۰۰
Pavel Pinkovskii
۱
۳
Danila Andreev
Finished
۱۱:۰۰
Sergey Pyshkin
۱
۳
Igor Tukh
Finished
۱۱:۰۰
Aleksandr Dmitrievich Volkov
۳
۲
Dmitriy Kolesnikov
Finished
۱۲:۳۰
Sergey Ogay
۲
۳
Alexandr Serebrennikov
Finished
۱۲:۳۰
Vladimir Shirokov
۳
۲
Demic Ying
Finished
۱۲:۳۰
Alexander Frolov
۲
۳
Kirill Abramov
Finished
۱۳:۰۰
Denis Molodtsov
۳
۲
Denis Sayanov
Finished
۱۳:۰۰
Yuriy Merkushin
۳
۲
Andrey Kirilenko
Finished
۱۳:۰۰
Dmitriy Kolesnikov
۳
۱
Yuriy Merkushin
Finished
۱۳:۳۰
Alexandr Serebrennikov
۳
۲
Denis Molodtsov
Finished
۱۳:۳۰
Demic Ying
۱
۳
Alexander Frolov
Finished
۱۳:۳۰
Denis Sayanov
۰
۳
Sergey Ogay
Finished
۱۴:۰۰
Andrey Kirilenko
۱
۳
Aleksandr Dmitrievich Volkov
Finished
۱۴:۰۰
Kirill Abramov
۳
۲
Vladimir Shirokov
Finished
۱۴:۰۰
Sergey Ogay
۳
۰
Denis Molodtsov
Finished
۱۴:۳۰
Vladimir Shirokov
۳
۰
Alexander Frolov
Finished
۱۴:۳۰
Dmitriy Kolesnikov
۳
۲
Andrey Kirilenko
Finished
۱۵:۰۰
Demic Ying
۱
۳
Kirill Abramov
Finished
۱۵:۰۰
Alexandr Serebrennikov
۲
۳
Denis Sayanov
Finished
۱۵:۰۰
Andrey Pravednov
۰
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۱۶:۳۰
Andrey Menshikov
۳
۲
Sergey Kuzmin
Finished
۱۶:۳۰
Igor Matveev
۳
۲
Oleg Suharkov
Finished
۱۶:۳۰
Valery Ivanov
۱
۳
Oleg Shagarov
Finished
۱۷:۰۰
Serguei Homutov
۰
۳
Artem Arutiunyan
Finished
۱۷:۰۰
Sergey Kuzmin
۳
۰
Dmitry Evgenievich Basmanov
Finished
۱۷:۳۰
Oleg Suharkov
۲
۳
Serguei Homutov
Finished
۱۷:۳۰
Evgeniy Ilyukhin
۲
۳
Valery Ivanov
Finished
۱۷:۳۰
Oleg Shagarov
۳
۲
Andrey Pravednov
Finished
۱۸:۰۰
Artem Arutiunyan
۱
۳
Igor Matveev
Finished
۱۸:۰۰
Ilya Novikov
۰
۳
Andrey Menshikov
Finished
۱۸:۰۰
Andrey Menshikov
۲
۳
Dmitry Evgenievich Basmanov
Finished
۱۸:۳۰
Andrey Pravednov
۱
۳
Valery Ivanov
Finished
۱۸:۳۰
Oleg Suharkov
۳
۲
Artem Arutiunyan
Finished
۱۹:۰۰
Evgeniy Ilyukhin
۰
۳
Oleg Shagarov
Finished
۱۹:۰۰
Vladimir Klimentev
۳
۱
Andrey Vukolov
Finished
۲۰:۳۰
Oleg Nikiforov
۰
۳
Alexander Gribkov
Finished
۲۰:۳۰
Viktor Rakhmanov
۳
۰
Georgiy Vladimirovich Vahnin
Finished
۲۰:۳۰
Viktor Ivanov Stanislavovic
۳
۱
Sergey Vakar
Finished
۲۱:۰۰
Pavel Pinkovskii
-
-
Danila Andreev
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Georgiy Vladimirovich Vahnin
-
-
Pavel Pinkovskii
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Andrey Vukolov
-
-
Sergey Pyshkin
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Alexander Gribkov
-
-
Viktor Ivanov Stanislavovic
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Sergey Vakar
-
-
Oleg Nikiforov
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Igor Tukh
-
-
Vladimir Klimentev
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Danila Andreev
-
-
Viktor Rakhmanov
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Vladimir Klimentev
-
-
Sergey Pyshkin
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Viktor Rakhmanov
-
-
Pavel Pinkovskii
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Oleg Nikiforov
-
-
Viktor Ivanov Stanislavovic
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Andrey Vukolov
-
-
Igor Tukh
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Georgiy Vladimirovich Vahnin
-
-
Danila Andreev
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Armenia
ITT Cup League
Mushegh Nazaryan
۱
۳
Andranik Mkrtchyan
Finished
۰۹:۱۰
Gagik Malkhasyan
-
-
Davit Vardanian
بازی شروع نشده است
۰۰:۱۰
Narek Nikoghosyan
-
-
Melkon Hovanhannisyan
بازی شروع نشده است
۰۰:۳۰
Narek Nikoghosyan
-
-
Davit Vardanian
بازی شروع نشده است
۰۰:۵۰
Melkon Hovanhannisyan
-
-
Gagik Malkhasyan
بازی شروع نشده است
۰۱:۱۰
Karen Altunyan
-
-
Shant Apraliyan
بازی شروع نشده است
۰۱:۳۰
Andranik Sahakyan
۳
۲
Andranik Mkrtchyan
Finished
۰۱:۳۰
Gegham Gevorgyan
-
-
Trasdamad Jokaklian
بازی شروع نشده است
۰۱:۵۰
Mushegh Nazaryan
-
-
Davit Avakimyan
بازی شروع نشده است
۰۱:۵۰
Andranik Sahakyan
-
-
Erik Grigoryan
بازی شروع نشده است
۰۲:۱۰
Karen Altunyan
-
-
Samvel Parsadanyan
بازی شروع نشده است
۰۲:۱۰
Gegham Gevorgyan
-
-
Shant Apraliyan
بازی شروع نشده است
۰۲:۳۰
Mushegh Nazaryan
-
-
Andranik Mkrtchyan
بازی شروع نشده است
۰۲:۳۰
Davit Avakimyan
-
-
Erik Grigoryan
بازی شروع نشده است
۰۲:۵۰
Trasdamad Jokaklian
-
-
Samvel Parsadanyan
بازی شروع نشده است
۰۲:۵۰
Karen Altunyan
-
-
Gegham Gevorgyan
بازی شروع نشده است
۰۳:۱۰
Andranik Sahakyan
۳
۱
Mushegh Nazaryan
Finished
۰۳:۱۰
Erik Grigoryan
-
-
Andranik Mkrtchyan
بازی شروع نشده است
۰۳:۳۰
Samvel Parsadanyan
-
-
Shant Apraliyan
بازی شروع نشده است
۰۳:۳۰
Andranik Sahakyan
-
-
Davit Avakimyan
بازی شروع نشده است
۰۳:۵۰
Karen Altunyan
-
-
Trasdamad Jokaklian
بازی شروع نشده است
۰۳:۵۰
Mushegh Nazaryan
-
-
Erik Grigoryan
بازی شروع نشده است
۰۴:۱۰
Gegham Gevorgyan
-
-
Samvel Parsadanyan
بازی شروع نشده است
۰۴:۱۰
Trasdamad Jokaklian
۳
۱
Shant Apraliyan
Finished
۰۴:۳۰
Davit Avakimyan
-
-
Andranik Mkrtchyan
بازی شروع نشده است
۰۴:۳۰
Samvel Parsadanyan
-
-
Karen Altunyan
بازی شروع نشده است
۰۴:۵۰
Erik Grigoryan
-
-
Mushegh Nazaryan
بازی شروع نشده است
۰۴:۵۰
Shant Apraliyan
-
-
Gegham Gevorgyan
بازی شروع نشده است
۰۵:۵۰
Andranik Mkrtchyan
-
-
Andranik Sahakyan
بازی شروع نشده است
۰۵:۵۰
Andranik Sahakyan
-
-
Andranik Mkrtchyan
بازی شروع نشده است
۰۵:۵۰
Trasdamad Jokaklian
-
-
Karen Altunyan
بازی شروع نشده است
۰۶:۱۰
Erik Grigoryan
۰
۳
Davit Avakimyan
Finished
۰۶:۱۰
Gegham Gevorgyan
-
-
Karen Altunyan
بازی شروع نشده است
۰۶:۳۰
Mushegh Nazaryan
۰
۳
Andranik Sahakyan
Finished
۰۶:۳۰
Shant Apraliyan
-
-
Trasdamad Jokaklian
بازی شروع نشده است
۰۶:۵۰
Andranik Mkrtchyan
-
-
Davit Avakimyan
Finished
۰۶:۵۰
Trasdamad Jokaklian
-
-
Gegham Gevorgyan
بازی شروع نشده است
۰۷:۱۰
Erik Grigoryan
۰
۳
Andranik Sahakyan
Finished
۰۷:۱۰
Shant Apraliyan
-
-
Karen Altunyan
بازی شروع نشده است
۰۷:۳۰
Davit Avakimyan
-
-
Mushegh Nazaryan
بازی شروع نشده است
۰۷:۳۰
Gegham Gevorgyan
۳
۰
Shant Apraliyan
Finished
۰۷:۵۰
Andranik Mkrtchyan
-
-
Erik Grigoryan
بازی شروع نشده است
۰۷:۵۰
Davit Avakimyan
-
-
Andranik Sahakyan
بازی شروع نشده است
۰۸:۱۰
Karen Altunyan
۳
۲
Trasdamad Jokaklian
Finished
۰۸:۱۰
Andranik Mkrtchyan
۲
۳
Mushegh Nazaryan
Finished
۰۸:۳۰
Trasdamad Jokaklian
-
-
Shant Apraliyan
بازی شروع نشده است
۰۸:۳۰
Andranik Sahakyan
۳
۱
Davit Avakimyan
Finished
۰۸:۵۰
Karen Altunyan
-
-
Shant Apraliyan
بازی شروع نشده است
۰۸:۵۰
Trasdamad Jokaklian
-
-
Shant Apraliyan
بازی شروع نشده است
۰۹:۱۰
Ruben Gaibakyan
۰
۳
Varuzhan Baghdasaryan
Finished
۰۹:۳۰
Ruben Gaibakyan
۱
۳
Harutyun Harutyunyan
Finished
۱۰:۱۰
Davit Ghotanyan
۲
۳
Varuzhan Baghdasaryan
Finished
۱۰:۳۰
Ruben Gaibakyan
۰
۳
Davit Ghotanyan
Finished
۱۱:۱۰
Harutyun Harutyunyan
۳
۰
Varuzhan Baghdasaryan
Finished
۱۱:۳۰
Ruben Gaibakyan
۰
۳
Karen Papyan
Finished
۱۱:۵۰
Davit Ghotanyan
۱
۳
Harutyun Harutyunyan
Finished
۱۲:۱۰
Karen Papyan
۱
۳
Varuzhan Baghdasaryan
Finished
۱۲:۳۰
Harutyun Harutyunyan
۳
۰
Davit Ghotanyan
Finished
۱۲:۵۰
Harutyun Harutyunyan
۳
۰
Ruben Gaibakyan
Finished
۱۴:۱۰
Varuzhan Baghdasaryan
۳
۰
Davit Ghotanyan
Finished
۱۴:۳۰
Davit Ghotanyan
۳
۲
Ruben Gaibakyan
Finished
۱۵:۳۰
Harutyun Harutyunyan
۳
۰
Karen Papyan
Finished
۱۵:۵۰
Ruben Gaibakyan
۱
۳
Varuzhan Baghdasaryan
Finished
۱۶:۵۰
Armenia
ITT Cup League, Women
Mane Ghazaryan
۳
۱
Milena Gazaryan
Finished
۱۷:۵۰
Raisa Parsadanyan
۳
۱
Mariam Stepanyan
Finished
۱۸:۱۰
Mane Ghazaryan
۳
۰
Anahit Simonyan
Finished
۱۸:۳۰
Hasmik Khachatryan
۲
۳
Marine Galstyan
Finished
۱۸:۳۰
Hasmik Matevosyan
۳
۰
Mery Hovhannisyan
Finished
۰۰:۱۰
Rubina Vardanyan
-
-
Mery Hovhannisyan
بازی شروع نشده است
۰۰:۳۰
Hasmik Matevosyan
۳
۰
Marine Galstyan
Finished
۰۰:۵۰
Rubina Vardanyan
۳
۲
Hasmik Matevosyan
Finished
۰۱:۱۰
Raisa Parsadanyan
۳
۰
Anahit Simonyan
Finished
۱۷:۳۰
Hasmik Khachatryan
۱
۳
Hasmik Matevosyan
Finished
۱۷:۵۰
Rubina Vardanyan
۳
۰
Mery Hovhannisyan
Finished
۱۸:۱۰
Hasmik Matevosyan
۳
۱
Mery Hovhannisyan
Finished
۱۸:۵۰
Milena Gazaryan
۱
۳
Mariam Stepanyan
Finished
۱۸:۵۰
Raisa Parsadanyan
۱
۳
Mane Ghazaryan
Finished
۱۹:۱۰
Mariam Stepanyan
-
-
Anahit Simonyan
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
Mery Hovhannisyan
۳
۱
Marine Galstyan
Finished
۱۹:۳۰
Raisa Parsadanyan
۳
۰
Milena Gazaryan
Finished
۱۹:۵۰
Rubina Vardanyan
۳
۲
Hasmik Matevosyan
Finished
۱۹:۵۰
Hasmik Khachatryan
۳
۰
Mery Hovhannisyan
Finished
۲۰:۱۰
Milena Gazaryan
-
-
Mane Ghazaryan
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۰
Mery Hovhannisyan
-
-
Rubina Vardanyan
بازی شروع نشده است
۲۲:۱۰
Marine Galstyan
-
-
Mery Hovhannisyan
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Mariam Stepanyan
-
-
Milena Gazaryan
بازی شروع نشده است
۲۳:۱۰
Marine Galstyan
-
-
Rubina Vardanyan
بازی شروع نشده است
۲۳:۱۰
Mery Hovhannisyan
-
-
Hasmik Matevosyan
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
Anahit Simonyan
-
-
Raisa Parsadanyan
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
Hasmik Matevosyan
-
-
Marine Galstyan
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۰
Mariam Stepanyan
-
-
Mane Ghazaryan
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۰
Brazil
Exhibition Autumn League
Hiromi Yokoyama
-
-
Leandro Pereira
inprogress
۰۰:۱۵
Tiago Cardoso
-
-
Maurico Goncalves
بازی شروع نشده است
۰۰:۱۵
Leandro Pereira
-
-
Tiago Cardoso
بازی شروع نشده است
۰۰:۴۰
Vitor Yamamoto
-
-
Lucas Orsatti
بازی شروع نشده است
۰۰:۴۰
Vitor Yamamoto
-
-
Maurico Goncalves
بازی شروع نشده است
۰۱:۰۵
Lucas Orsatti
-
-
Hiromi Yokoyama
بازی شروع نشده است
۰۱:۰۵
Maurico Goncalves
-
-
Leandro Pereira
بازی شروع نشده است
۰۱:۳۰
Tiago Cardoso
-
-
Lucas Orsatti
بازی شروع نشده است
۰۱:۳۰
Lucas Kawahara
-
-
Rodrigo Horiuchi
بازی شروع نشده است
۰۱:۵۵
Hiromi Yokoyama
-
-
Vitor Yamamoto
بازی شروع نشده است
۰۱:۵۵
Danilo Umehara
-
-
Rafael Franco
بازی شروع نشده است
۰۲:۲۰
Ricardo Kojima
-
-
Jonathan Dias
inprogress
۰۲:۲۰
Rodrigo Horiuchi
-
-
Danilo Umehara
بازی شروع نشده است
۰۲:۴۵
Rafael Franco
-
-
Ricardo Kojima
بازی شروع نشده است
۰۲:۴۵
Jonathan Dias
-
-
Lucas Kawahara
بازی شروع نشده است
۰۳:۱۰
Ricardo Kojima
-
-
Rodrigo Horiuchi
بازی شروع نشده است
۰۳:۱۰
Lucas Kawahara
-
-
Danilo Umehara
بازی شروع نشده است
۰۳:۳۵
Jonathan Dias
-
-
Rafael Franco
بازی شروع نشده است
۰۳:۳۵
Rodrigo Horiuchi
-
-
Jonathan Dias
inprogress
۰۴:۰۰
Lucas Kawahara
-
-
Rafael Franco
بازی شروع نشده است
۰۴:۰۰
Danilo Umehara
-
-
Ricardo Kojima
inprogress
۰۴:۲۵
Rafael Franco
-
-
Rodrigo Horiuchi
بازی شروع نشده است
۰۴:۲۵
Jonathan Dias
-
-
Danilo Umehara
بازی شروع نشده است
۰۴:۵۰
Ricardo Kojima
-
-
Lucas Kawahara
inprogress
۰۴:۵۰